Inledning och syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att Tofta Herrgård Konferens AB (Tofta Herrgård) hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  

En personuppgift är data som på något sätt identifiera dig som person. Dvs namn, adress, telefon, mail etc.

Dessa uppgifter använder vi för att tillhandahålla tjänster, ge dig en bättre upplevelse, förbättra tjänster och ge erbjudanden som passar just dina behov.

Nedanstående information är en summering kring hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

Kunder som har frågor om vår  hantering av personuppgifter kan kontakta Tofta Herrgård

  • per e-post [email protected] 
  • postadress Tofta Herrgård Konferens AB, Tofta 200, 442 75 Lycke.

Så här samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in och behandlar data som:

  • Du uppger själv när du blir kund hos oss eller när du är i kontakt med oss på affärsmässiga grunder.
  • Du uppger när du kontaktar oss eller anmäler dig till vårt nyhetsbrev.

Så här använder vi insamlade personuppgifter

Tofta Herrgård använder personuppgifter för att

  1. bearbeta dina bokningar
  2. kontakta dig via t.ex. SMS eller e-post eller för att avisera om din bokningsstatus eller information som ansluter till din bokning före, under och efter din vistelse,
  3. diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta dig i händelse av problem med en bokning
  4. marknadsföra tjänster och produkter, direkt eller inte

Du bestämmer över dina personuppgifter

Du har rätt att när som helst och utan avgift begära att Tofta Herrgård inte behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål eller återkalla ditt samtycke till detta. Du kan utnyttja denna rätt genom att kontakta oss på följande adress: [email protected]

Observera dock att även om samtycke återkallas kan Tofta Herrgård med annan laglig grund ha fortsatt rätt att behandla dina personuppgifter, såsom fullgörande av avtal.

Rätt till information

Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag av dina personuppgifter där du meddelar vilken information du önskar ta del av.

Rätt till rättelse

Om du upptäcker att personuppgifter vi lagrar om dig inte är korrekt eller saknas kan du alltid begära att vi justerar eller kompletterar uppgifterna.


Utskick av information

När du gjort en bokning hos oss via telefon, e-post, onlinebokning använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse, viktig information om den kommande vistelsen och erbjudanden kopplade till vistelsen. Sådana utskick sker till den e-postadress som du lämnat i samband med bokning.

Efter vistelsen skickas det ut en enkätundersökning där vi ber dig svara på frågor om din vistelse för att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.

Vi skickar nyhetsbrev för att informera dig om erbjudanden och aktuella händelser. Du kan alltid avregistrera dig från dessa via en länk i våra nyhetsbrev.


Insamling av data vid bokning via en online Travel Agency (OTA)

När du bokar ett hotell via en online Travel Agency, så som Boooking.com e.l. lämnar du dina personuppgifter till dem. Dessa personuppgifter ansvaras för och hanteras av respektive aktör i enlighet med deras personuppgiftspolicy.

När en bokning är genomförd genom en OTA skickar de vissa personuppgifter till respektive hotell för att bekräfta att bokningen är gjord.

Vi ansvarar inte för respektive aktörers hantering av de personuppgifter du själv lämnat direkt till dessa.


Lagringstider

Tofta Herrgård Konferens AB följer god sed i hotellbranschen.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Tofta Herrgård gallrar personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag.


Åtgärder för säker behandling av dina personuppgifter

Tofta Herrgård använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera personuppgifter på ett säkert sätt.

Det är viktigt att skilja på vanliga och känsliga personuppgifter. Känsliga uppgifter är t.ex. etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexuella preferenser. Tofta Herrgård kommer aldrig att ta in och samla data om känsliga uppgifter.

Personalen på Tofta Herrgård är bundna av sekretessavtal och behandlar endast den information deras uppdrag kräver.